Logopedie

Toen ik met de opleiding Logopedie begon in 1988 werd gezegd: “Logopedie is er voor iedereen van`0 tot 100 jaar”. Dat klopt! Logopedie wordt zowel gegeven aan pasgeborenen als ouderen. Bij pasgeboren kan bijvoorbeeld het zijn dat er sprake is van een gehemeltespleet waardoor een kind niet goed kan slikken. Zowel voor als na de operatie is de logopedist betrokken bij het behandelen hiervan. Bij ouderen kunnen bijvoorbeeld problemen voorkomen als afasie, spraak- en stemproblemen, slechthorendheid/moeite met spraakverstaan, eet-/drinkproblemen na een beroerte, hyperventilatie, COPD en chronische hoestklachten.